Projekt „Daj głos mieszkańcom” startuje …

Niebawem rozpocznie się realizacja w gminie Busko – Zdrój projektu obywatelskiego „Daj głos mieszkańcom”. Przedsięwzięcie jest przygotowywane przez Justynę Nurek – radną z Buska – Zdroju oraz Aleksandrę Imosę – liderkę wiejską z Nowego Folwarku. Projekt w skali kraju realizowany jest przez Stowarzyszenie „Szkoła Liderów” oraz Fundację im. Stefana Batorego. Oprócz Buska – Zdroju bierze w nim udział 9 innych gmin, gdzie zespoły radny – lider przygotowują projekty poprawiające komunikację mieszkańców z samorządem gminnym
Projekt przygotowywany przez buski duet radna – liderka będzie projektem szkoleniowym. Ma na celu budowanie przyjaznych warunków dla kontaktów: urząd – radny – mieszkaniec. Pierwsza etap przedsięwzięcia to szkolenie w Świetlicy Wiejskiej w Nowym Folwarku. Odbędzie się ono 2 czerwca o 19.00. Kolejne szkolenia: dla młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta odbędą się w Busku – Zdroju. Szkolenia będą zawierały w sobie przedstawienie kompetencji samorządu gminnego i jego zadań. Kolejnym punktem programu szkolenia będzie przedstawienie gminnego Biuletynu Informacji Publicznej i możliwości pozyskiwania z niego informacji. Na zakończenie zabawa warsztatowa z wypełniania formularzy gminnych. Ważnym elementem szkoleń będzie przedstawienie „dobrych praktyk” samorządowych i obywatelskich zaobserwowanych w Wielkiej Brytanii podczas wizyty studyjnej w Oxfordzie, Coventry i Stratford. Zebrany przez mieszkanki gminy Busko – Zdrój materiał fotograficzny i merytoryczny pozwoli poznać jeden z ciekawszych systemów samorządowych w Europie.
Projekt „Daj głos mieszkańcom” w gminie Busko – Zdrój nie kończy się na wspomnianych szkoleniach. Justyna Nurek i Aleksandra Imosa planują realizację dalszych elementów projektu będzie to szkolenie dotyczące budżetu gminy oraz „Casting na radnego” w formie debaty o ściśle określonych regułach opartych na „debacie oxfordzkiej”. Zamiarem buskiego zespołu jest, aby projekt „Daj głos mieszkańcom” w Busku – Zdroju miał wyłącznie wymiar obywatelski i demokratyczny bez podtekstów politycznych.

Serdecznie zapraszamy
Justyna Nurek i Aleksandra Imosa