III Buskie Warsztaty Gospel

gospel IIIW dniach 22 i 23 września 2012 roku w sali widowiskowej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury odbędą się III Buskie warsztaty Gospel. Warsztaty woka

lne organizowane przez Stowarzyszenie ”Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój” wspólnie z Stowarzyszeniem Gospel z Krakowa i BSCK w Busku-Zdroju prowadzone są przez instruktorów polskich i zagranicznych, a adresowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 roku życia, chociaż organizatorzy praktycznie nie wskazują ograniczeń wiekowych. Formuła imprezy stanowi doskonałą okazję do integracji środowisk młodzieżowych, jest z pewnością rodzajem przygody z muzyką, która cechuje się wyjątkową ekspresją, ale wymaga także od uczestników sporego zaangażowania i treningu. Dotychczasowe warsztaty potwierdziły rosnące zainteresowanie imprezą i potrzebę kontynuowania tego typu przedsięwzięć. Liderem warsztatów bieżącej edycji będzie pochodząca z Londynu (Wielka Brytania) Tula Lynch – młoda, wszechstronnie utalentowana artystka. Śpiewa, komponuje, oraz prowadzi warsztaty wokalne. Warsztaty muzyczne Gospel uzyskały w ramach postępowań konkursowych finansowe wsparcie udzielone przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, Powiat Buski oraz Gminę Busko-Zdrój, co pozwala realizować przedsięwzięcie przy zminimalizowanych nakładach własnych i najniższych kosztach uczestnictwa. Wodę mineralną dla uczestników zapewnia Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

UWAGI DODATKOWE DLA UCZESTNIKÓW:

1) Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonywać na adres mailowy: jerzy.szydlowski@wp.pl lub telefonicznie pod numerem 600 422 812. Osobą koordynującą wszelkie działania w tym zakresie jest Prezes Stowarzyszenia – Jerzy Szydłowski. Zgłoszenia można również dokonywać za pośrednictwem portalu busko.com.pl

2) Zgłoszenie musi obejmować dane i wiek uczestnika, dane do kontaktu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji warsztatów.

3) W celu przekazania szczegółowych informacji uczestnikom warsztatów planowane jest spotkania informacyjne w miesiącu wrześniu. O terminie spotkania uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

4) Uczestnicy ponoszą koszty uczestnictwa w wysokości 60,00 zł od osoby.

5) Każdy z uczestników warsztatów otrzymuje koszulkę i śpiewnik.

6) Niezależnie od adresatów głównych warsztatów, tj. dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat, w warsztatach mogą wziąć udział również osoby w innym wieku. Organizator nie przewiduje ograniczeń wiekowych.

7) Większość piosenek w ramach warsztatów wykonywana będzie w języku angielskim, jednak nie ogranicza to w żaden sposób uczestnictwa osób z nieznajomością tego języka. Profesjonalna formuła prowadzenia warsztatów i wieloletnie doświadczenie instruktorów gwarantuje uzyskanie zakładanych efektów.

Plan warsztatów:

SOBOTA (22.09.2012) 8.00 – 9.00 REJESTRACJA 9.00 – 11.00 ROZŚPIEWANIE /PRÓBA 11.00 – 11.30 PRZERWA 11.30 – 13.00 PRÓBA 13.00 – 15.00 PRZERWA OBIADOWA 15.00 – 16.30 PRÓBA 16.30 – 17.00 PRZERWA 17.00 – 18.30 PRÓBA

NIEDZIELA (23.09.2012) 9.00 – 11.00 PRÓBA 11.00 – 11.30 PRZERWA 11.30 – 13.00 PRÓBA 13.00 – 14.30 PRZERWA OBIADOWA 14.30 – 16.30 PRÓBA GENERALNA 17.00 KONCERT FINAŁOWY