O nas

logo1Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój, nie jest komitetem wyborczym, nie utożsamia się z żadną partią polityczną, nie reprezentuje żadnych grup interesów – jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Busko-Zdrój.

Zgodnie z przyjętym statutem celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego a w szczególności:

 • inicjowanie społecznej aktywności obywateli,
 • integracja społeczności lokalnych,
 • zwiększanie udziału mieszkańców w życiu publicznym,
 • propagowanie wśród mieszkańców idei samorządowej,
 • przeciwdziałanie wszelkim wynaturzeniom działającym na szkodę miasta i jego mieszkańców.

Mając na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej, chcemy dać mieszkańcom alternatywę wyboru swoich przedstawicieli nie ze względu na przynależność partyjną a na podstawie ich kompetencji i wcześniejszych dokonań. Chcemy zmienić filozofię podejścia do wyborów samorządowych. Chcemy dać mieszkańcom możliwość wpływu na kształt programu wyborczego. Porozumienie Samorządowe ma być szansą dla rozwoju miasta i gminy. Nową, otwartą formułą dla wszystkich ludzi dobrej woli. Dla których praca na rzecz rozwoju regionu oraz aktywny udział w życiu społecznym i politycznym są wartością.

Władze stowarzyszenia:

 • Prezes ……………….. Elżbieta BŁAWAT
 • Wiceprezes ………… Katarzyna KASZOWICZ NAWROT
 • Sekretarz …………… Agnieszka MILC
 • Skarbnik ……………. Robert BARTOSZEWSKI
 • Członek Zarządu … Andrzej ZWIERZ 
 • Członek Zarządu … Mirosław SŁOTA

Statut stowarzyszenia: Statut.pdf