Walne zebranie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 27 pkt 7 statutu stowarzyszenia „Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 10 lipca 2020 roku o godzinie 19.00 w świetlicy „Pod Zenitem” przy Placu Zwycięstwa 22 w Busku-Zdroju.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.  Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia z działalności zarządu organizacji za 2019 roku,

5.  Wolne wnioski.

6.  Zamknięcie obrad.