Walne Zebranie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój” w dniu 27/02/2014 o godzinie 18.00 w sali PSS Społem (Pod Zenitem) Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 rok oraz przedstawienie sprawozdań finansowych za 2013 rok.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 rok.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  7. Podjęcie uchwał: -w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności stowarzyszenia za 2013 rok, -w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za 2013 rok, -w sprawie udzielenia zarządowi stowarzyszenia absolutorium za 2013 rok
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.