Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia „Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój” w dniu 06/09/2011

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności obrad.

2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad.

4.Zarządzenie przewodniczącego obrad o przeprowadzeniu wyborów Zarządu stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Zgłaszanie kandydatów.

7.Zatwierdzenie kandydatów i przeprowadzenie głosowania.

8.Podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwał: – Uchwała 7/WZ/2011 o wyborze członków Zarządu, – Uchwała 8/WZ/2011 o wyborze członków Komisji Rewizyjnej.

9.Wolne wnioski.

10.Zamknięcie obrad.