Walne zebranie członków PSBZ

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 27 pkt 7 statutu stowarzyszenia „Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój”, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 13 czerwca 2023 roku o godzinie 18.00 w świetlicy Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Boczna 6a, Busko-Zdrój odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój dalej PSBZ

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Stowarzyszenia.
  4. Udzielenie absolutorium (ustępującemu) Zarządowi.
  5. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
  6. Wybór Komisji Rewizyjnej.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.